Certo

Retur til Certo

Retur til "Alfabetisk indeks"

 

 

Dette er en sen model.

Optisk søger.

Tilbehørssko.

Cludor lukker.

Lukkertider:
B, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 & 200.

Meyer-Optik.
Trioplan.
f: 2.9 / 50 mm.

Fremstillet af:
Certo
Certo-Camera-Werk.
Dresden.
Tyskland.

Fremstillingsår:
Ca. 1950.

Format:
24 x 36.

Film type:
135.